Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Naše poskytované služby se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Uzavřením smlouvy dává objednatel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Smluvní strany

Smluvní strany budou objednatel (osoba, která zašle zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitel (firma: IČ: 06457851, ALPOD.net s.r.o., Karla IV. 93/3, 370 01, České Budějovice).

Smluvní strany

Předmětem smlouvy jsou jazykové a stylistické korektury textu v českém jazyce, formátování zaslaného textu, překlad abstraktu, resumé a anotace do anglického jazyka, případně další editační práce. Dále tisk, vazba, ražba, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele www.korekturybakalarskeprace.cz.

Objednávka

Objednávkou je považována písemná žádost o provedení jazykových, stylistických, formátovacích, překladatelských, ražebních, tiskařských, vazačských nebo rozmnožovacích služeb, kterou zašle objednatel elektronicky zhotoviteli pomocí emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo objednávkovým formulářem na stránkách www.korekturybakalarskeprace.cz. Objednávka musí obsahovat veškeré fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty a meteriály určené ke korektuře a překladu, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Objednávající je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.korekturybakalarskeprace.cz. Součátí formátování je i úprava 35 ks citací. Každá další citace nad 35 ks je zpoplatněna dle ceníku na www.korekturabakalarskeprace.cz

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní. Vychází z ceníku uvedeného na www.korekturybakalarskeprace.cz. V případě extrémního počtu oprav v rámci jazykové a stylistické korektury (nad 1000 oprav) bude objednateli účtován poplatek až do výše 100 % z ceny objednávky, minimálně však 800 Kč.

V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. V případě prodloužení termínu dodání, mimo písemně domluvený termín zhotovitele s objednatelem, ze strany zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 4% za každý započatý den prodlení.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. Zhotovitel po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Faktura je splatná ke dni dodání dokončené zakázky. Po úhradě faktury objednatelem a doručení potvrzení o úhradě bude dokončená zakázka zaslána objednateli. Dokončená zakázka bude zaslána objednateli v dohodnutém termínu, když tento je povinen ji zkontrolovat a potvrdit písemně zhotoviteli její přijetí. Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě doručování díla prostřednictvím přepravní společnosti se považuje za datum dodání zakázky datum převzetí zásilky od dopravce. Objednatel nezodpovídá za případné problémy na straně přepravce.

Kontrola formátování práce

Kontrola formátování práce je doplňková služba, kterou realizuje objednatel ve dvou režimech: zdarma a placenou za 69 Kč. 1. režim je kontrola zdarma. Zhotovitel realizuje kontrolu formátování dané práce pro objednatele zdarma. Objednatel si kontrolu práce objedná v objednávkovém formuláři na webových stránkách www.korekturybakalarskeprace.cz. Objednatel je povinen do objednávkového formuláře přiložit práci ke kontrole a požadavky / nařízení k formátování. Zhotovitel provede kontrolu formátování práce, tak aby bylo v souladu s metodikou. Na nedostatky upozorní objednatele výhradně písemně pomocí e-mailu. 2. režim je placená kontrola formátování práce. V tomto režimu se zhotovitel zavazuje provést kontrolu formátování práce do 24 hodin od objednání. Pokud objednatel po objednání kontroly formátování práce (v obou režimech) využije dalších služeb, získá od zhotovitele slevu 5% slevu na celou následnou objednávku.

Objednatel si u kontroly formátování práce v režímu zdarma vyhrazuje právo odmítnout realizaci kontroly z kapacitních důvodů. O tomto bude informovat objednatele písemně emailem.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře či emailu s objednávkou je nutné, aby objednatel obratem kontaktoval zhotovitele písemně. Pokud již budou zahájeny objednané práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku, která odpovídá již dokončeným pracem, minimálně však 50% z celkové částky dané objednávky.

Objednávka


captcha

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami

Powered by BreezingForms