Formátování dokumentů, emailů, časopisů atd.

Pro firmy, nakladatelství, redakce, marketingové agentury a živnostníky provádíme formátování dokumentů. Co si představit pod pojmem formátování dokumentů? Do této kategorie řadíme např.: firemní manuály, směrnice, bulletiny, časopisy, knihy, letáky, webové stránky, e-mailingové newslettery, ale i důležité e-maily a prezentace vrcholových manažerů.

Ne nedarmo se říká, že první dojem je rozhodující. Správně formátovaný a členěný text, z kterého čtenář / klient / zaměstnanec ihned pozná hlavní sdělení či myšlenku nejen motivuje k dalšímu čteníprozkoumávání daného materiálu či nabídky, ale též působí profesionálně. Díky tomu stoupá prestiž autora či celé firmy.

Hlavním cílem všech obchodních firem a subjektů je zaujmout klienta, vzbudit v něm zájem a ideálně s ním navázat kontakt.

Formátování dokumentů 

V rámci firemní komunikace proběhnou stovky až tisíce e-mailů týdně. Tato komunikace se rozděluje na interní - vnitropodnikovou komunikaci a externí - cílenou na zákazníky.

V rámci vnitropodnikové komunikace a e-mailů se často jedná o zasílání úkolů, cílů, nařízení, směrnic a informací pro všechny zaměstnance ve firmě. Tato komunikace by měla být na nejvyšší možné úrovni jak po jazykové stránce - korekce textu, tak po formální stránce - správné formátování.

Pro oslovování klientů se dnes používá široká škála komunikačních kanálů. Mezi nejrozšířenější patří např. e- mailové newslettery, e-mailové oslovovací akce, dopisní nabídky a letáky. Korekce textu (jazyková korektura) a formátování těchto dokumentů jsou naprostou nezbytností. Každý den se téměř ve všech firmách prezentují obchodní výsledky, plány a strategie v prezentacích. Cílem těchto prezentací je informovat publikum, předat jasně a výstižně hlavní informace a to se může podařit pouze za předpokladu, že obsah a forma prezentace upoutá diváka. Jazykové chyby a nenaformátovaný text může v publiku či klientech často vzbudit dojem neprofesionalitynedůvěry, zvláště pokud se jedná o nějakou obchodní nabídku. V případě publika povede ke ztrátě pozornosti a neefektivitě porady.

Jak již bylo výše zmíněno, formátování dokumentů je úzce spojeno s korekcí textu (jazykovou a stylistickou korekturou). Český jazyk je velmi obtížný po gramatické i stylistické stránce. Jsme si vědomi aktuálního vytížení manažerů i řadových zaměstnanců firem a jsme připraveni pomoci  jimfirmám jakýmkoliv textem.

Naše vysoce kvalitní služby, operativní termíny zpracování a bezkonkurenční ceny Vám zajistí možnost se soustředit výhradně na obsahovou stránku Vašeho textu. Na vše ostatní jsme tu my.